Du er her

Om Bohab

BoHab ble etablert som en egen organisajson 01.01.2020. Vi har hovedkontor på Harestua i Lunner kommune, og har avdelinger på Gran, Lunner, Ullensaker, Oslo, Drammen, Stavanger og Sandnes

Historie

Team Olivia BoHab ble i 2018 opprettet som en egen avdeling i Team Olivia Solhaugen. 01.01.2020 ble Team Olivia Bohab et eget selskap, under Team Olivia Norge.  9. juni 2023 byttet Team Olivia BoHab navn til BoHab.

Dagens drift

I dag har BoHab drift på fem virksomhetsområder; helse- og omsorg, avlastning, dagtilbud, veiledning og barnevern.

Vi har bl.a rammeavtale med Oslo kommune, Nedre - og øvre Romerike innkjøpssamarbeid og Stavanger kommune innen helse- og omsorg.  I tillegg til rammeavtalene blir vi benyttet ved enkeltkjøp av kommuner og statlig barnevern. Veiledningsenheten bistår kommuner på skoler, kommunale instanser og i hjemmet.